ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทาง..
สุจิตรา เทียนสว..
การรักษาโรคเบื้องต้น /วัลภา สุนทรนั..
วัลภา สุนทรนัฏ|..
หลักการและเทคนิคการพยาบาล =Principl..
สิริรัตน์ ฉัตรช..
  มี review
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง:การพยาบาลและกา..
กันตพร ยอดใชย||..
คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตแ..
จันทร์จิรา ชัชว..
จริยธรรมทางการพยาบาล/กนกวรรณ ฉันธนะ..
กนกวรรณ ฉันธนะม..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท:บทบาทและก..
ผกาพันธุ์ วุฒิล..
  มี review
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลแ..
คัทลียา ศิริภัท..
การพยาบาลจิตเวช :แนวทางการปฏิบัติ /..
เนตตา วงศ์ทองมา..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีที่มี..
บังอร ศุภวิทิตพ..
  มี review
Mosby^'s guide to nursing diagnosis..
Ladwig, Gail B...
การพยาบาลมารดาคลอดปกติ /ศีตรา มยูขโ..
ศีตรา มยูขโชติ|..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล :ก..
ภาสกร เนตรทิพย์..
Essential topics for family medicin..
วีระศักดิ์ ศริน..
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่..
ศิริรัตน์ ปานอุ..
  มี review
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน =Immunology co..
กาญจนา อู่สุวรร..
  มี review
Gerontologic nursing /Sue E. Meiner..
Meiner, Sue E. ..
Basic geriatric nursing /Patricia A..
Williams, Patri..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีในระย..
จันทรรัตน์ เจริ..
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช /น..
นิตยา ตากวิริยะ..
  มี review
การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผ..
สุชาดา ศรีทิพยว..
Barron^'s IELTS :international Engl..
Lougheed, Lin,1..
Barron^'s essential words for the I..
Lougheed, Lin,1..
Barron^'s TOEIC :test of English fo..
Lougheed, Lin,1..
หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS..
ยุทธ ไกยวรรณ์
การพยาบาลทารกแรกเกิด /ชลดา จันทร์ขา..
ชลดา จันทร์ขาว|..
Lippincott nursing procedures
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินห..
จรวย สุวรรณบำรุง
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ /วรรณไ..
วรรณไพร แย้มมา|..
ภาวะผู้นำ :หลักการและการประยุกต์ในก..
วันเพ็ญ แก้วปาน
  มี review
ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ =..
อาศิส อุนนะนันท..
อนามัยโรงเรียน =School Health /สมศั..
สมศักดิ์ โทจำปา
  มี review
วิทยาการระบาดทางการพยาบาล =Epidemio..
สุพรรณี ธรากุล..
  มี review
Basic and Clinical Neuroscience 10 ..
พัทธมน ปัญญาแก้..
ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน =Basic ..
ผาสุก มหรรฆานุเ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ

วัสดุฯแนะนำ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ขอเชิญสืบค้นฐานข้อมูล "EDS HEALTH" (CINAHL เวอร์ชั่นใหม่)

  1. เข้าใช้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnsurin.ac.th   เลือกเมนู EDS HEALTH (CINAHL NEW VERSION : แหล่งรวมข้อมูล full text ที่มีในฐาน CINAHL, DOSS, e-book nursing , medline) พิมพ์ keyword ที่ต้องการสืบค้นและคลิก search
  2. หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์  http://search.ebscohost.com
             ระยะเวลาทดลองใช้วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563หนังสือมาใหม่
-- วารสารสภาการพยาบาล||วารสารสภาการพยา..
สภาการพยาบาล 

-การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล 
คัทลียา แสนหลวง...

- เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
 

ฐานข้อมูลองค์กร

ติดตามข่าวสารห้องสมุด ได้ที่เฟซบุ๊ค ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
ระบบฝึกอบรม วพบ.สุรินทร์Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ผลตรวจโควิด-19 ทหารมะกัน 71 นายเป็นลบ อีก 39 นายจากญี่ปุ่นรอผลตรวจ ย้ำทำตามมาตรการ ศบค.ทุกนาย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ได้ทำการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้มีการตรวจคัดกรองทุกนายตามมาตรการศบค. โดยผลพบว่าทหารสหรัฐฯ 71 นายผลเป็นลบ ส่วนที่เดินทางจากฐานทัพ
สธ.ย้ำท่องเที่ยวไทยปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตแบบ New Normal
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และกำหนดมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการภายใต้ 3
ศบค.เผย เที่ยวบินนำคนไทยตกค้างกลับวันนี้จาก “จีน-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน” 470 คน กลับผ่านแดนทางบกจาก “มาเลย์” มากสุด
ศบค. เปิดเผยยอดคนไทยตกค้างกลับไทยวันนี้ทั้งหมด 3 เที่ยวบิน 470 คน ส่วนในวันพรุ่งนี้ 4 เที่ยวบิน 453 คน ด้านจุดผ่านแดนทางบกยังมีผู้คนเดินทางเข้ามาเรื่อยๆ สะสม 25,720 คน
ผู้ชมคอนเสิร์ต “เจนนี่” ตรวจโควิด-19 แล้ว 617 คน คาดวันนี้ตรวจได้อีก 2,400 คน
ผู้ช่วยโฆษกศบค. เผย ผู้ชมคอนเสิร์ต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" เข้ารับตรวจโควิด-19 แล้วกว่า 617 คน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ไเตรียมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คัน จำนวน 4 จุด ในอำเภอชะอวด ไว้ให้บริการ
คนไทยกลับจากต่างประเทศ ติดโควิด-19 เพิ่ม 7 ราย รักษาหาย 2 ราย
ศบค.เผยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย อียิปต์ 5 ราย และสหรัฐอเมริกา 1 ราย เข้าพักใน State Quarantine รักษาหายเพิ่ม 2 ราย
     Union Library Management : ULibM
    Copyright 2020. ULIBM