เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร.. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน..

คำค้น:
ดาวน์โหลดเอกสาร (.docx) คลิก
ดาวน์โหลดเอกสาร "การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูล"

ดาวน์โหลดเอกสาร "การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูล"


วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Impact listening 1 :teacher^'s manu..
Kisslinger, El..
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของช..
วราภรณ์ คงสุวรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชา..
สมใจ ศิระกมล,บร..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
พยาบาล:เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่..
ยุพิน อังสุโรจน..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวพา..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิด..
กาญจนา รุ่งแสงจ..
การสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภา..
พิศักดิ์, ชินชั..
Getting into nursing /Karen Elcock|..
Essentials of pediatric nursing /Te..
Kyle, Terri||Ca..
Fundamentals of nursing :active lea..
Yoost, Barbara ..
Community and public health nursing..
Harkness, Gail ..
All-in-one nursing care planning r..
Swearingen, Pa..
Successful professional portfolios..
Reed, Suzanne
Nursing home care /John E. Morley ...
Morley, John E...
Williams hematology /edited by Kenn..
Williams, Willi..
Merenstein & Gardner’s handbook of ..
Gardner, Sandra..
Maternity and women’s health care /..
Lowdermilk, Dei..
Royal Marsden manual of clinical nu..
Dougherty, Lisa..
Complete TOEIC:Listening /Sayamol P..
Sayamol Panseet..
Barron^'s essential words for the T..
Lougheed, Lin||..
Barron's TOEFL iBT :Internet-based ..
Sharpe, Pamela J.
Express to the TOEFL iBT test /Tamm..
Gilbert, Tammy ..
Oxford english for careers :nursing..
Grice, Tony||Me..
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื..
เพ็ญนภา ศรีหริ่..
รายงานการศึกษาเรื่องความชุกของโรคจิ..
พันธุ์นภา กิตติ..
แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุ..
วรรณภา ศรีธัญรั..
การคลอดปกติ =Normal labour /ศีตรา ม..
ศีตรา มยูขโชติ,..
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะฉุกเฉินจากกา..
ศีตรา มยูขโชติ|..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูลองค์กร
  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  กรมควบคุมโรค แนะพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ รีบแจ้งปศุสัตว์
  กรมควบคุมโรค แนะพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที พร้อมเฝ้าระวังหลังพบรายงาน 16 ประเทศ โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ระบาด วันนี้ (22 พ.ย.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค
  ท้องถิ่น-รพ.ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา
  “ท้องถิ่น” จับมือ “รพ.” ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงเข้าถึงบริการรักษาเพิ่มขึ้นโดย อสม.ให้ความรู้ ขณะที่อาสาสมัครในชุมชนคอยดูแลรับส่งสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ พญ.อ
  องค์การเภสัช ปลื้มผลประเมินความโปร่งใส
  องค์การเภสัช ปลื้มผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ติดอันดับ 17 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท
  ระวัง! พิษจากสารปรอทในเครื่องสำอางหน้าขาว
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาหน้าและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้หน้าขาว พบสารปรอทคิดเป็นร้อยละ 24 ของตัวอย่างทั้งหมด เตือนประชาชนตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงได้รับพิษจากสารปรอท นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่
  คนไร้บ้านเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพถึง 30%
  เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563 รวมพลังผลักดันนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน สร้างความรับรู้ใหม่ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2017. ULIBM