เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร.. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน..

คำค้น:


CINAHL @BCN Surin
EPlogo Search CINAHL at BCN SURIN:

Keyword Title Author

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary car..
พิสนธ์ จงตระกูล
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ..
อมรรัตน์ อัครเศ..
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 :ระบาดวิทยาการป..
วิโรจน์ เจียมจร..
หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้นสำหรับพย..
จิระพรรณ สุปัญญ..
การจัดบริการสุขภาพที่บ้าน /ชลการ ทร..
ชลการ ทรงศรี||ว..
การวิจัยทางการพยาบาล /อมรรัตน์ อัคร..
อมรรัตน์ อัครเศ..
ภาษาการพยาบาล =Nursing language /ภา..
ภานุ อดกลั้น||ว..
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพยาบาลเ..
ปิยะนุช พรหมสาข..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเด..
ภาณุ อดกลั้น||ว..
โรคจิตเภท:กรณีศึกษาและการพยาบาล = S..
พิมพ์วลัญช์ อาย..
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชส..
นัยนา แย้มสาขา,..
แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ..
ปัทมา ทองสม,บรร..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูลองค์กร
  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  พก “ยาฟ้าทะลายโจร” คนละแผง สู้เจ็บป่วยหน้าฝน
  หมอแผนไทย แนะพก “ยาฟ้าทะลายโจร” คนละแผงสู้หน้าฝน ใช้ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการหวัด
  สรรพสามิตเร่งออก กม.คุมปริมาณ “น้ำตาล” ชี้หวานเกิน 10% รีดภาษีเพิ่ม
  กรมสรรพสามิตจ่อออกกฎหมายคุมปริมาณ “น้ำตาล” ภายใต้ พ.ร.บ. สรรพสามิตฉบับใหม่ ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีความหวานไม่เกิน 10% ปริมาณเกินต้องเสียภาษีเพิ่ม
  เปิดเคล็ดลับกิน “ทุเรียน” แบบไม่เสียสุขภาพ “เบาหวาน-ความดัน-หัวใจ-ไต” ยิ่งต้องอ่าน!!
  กรมอนามัย เผย เคล็ดลับกิน “ทุเรียน” แบบไม่เสียสุขภาพ ไม่ควรกินเกินวันละ 2 เม็ด ไม่กินถี่ทุกวัน ระบุ ผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ยิ่งต้องระวัง ไม่ควรกินเกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน กินมากเสี่ยงทำอาการทรุด
  ไม่ใช่แค่น้ำท่วม! หน้าฝนนี้ระวัง “ลูกหลาน” ป่วย “มือเท้าปาก” ขอครูตรวจคัดกรองทุกเช้า
  สธ. เตือนศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ช่วยเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก เผย ปี 2560 พบเด็กป่วยแล้ว 18,343 ราย แนะตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ด้าน คร. จับมือ กทม. อัปคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ยึดหลัก 4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
  คาดไทยป่วยโรคร้ายแรงจากบุหรี่มากกว่า 1 ล้านคน
  “หมอประกิต” เผย WHO วิเคราะห์สัดส่วนคนไทยตายจากบุหรี่ 1 คน จะมีคนป่วยด้วยโรคร้ายแรงจากบุหรี่อีก 20 คน ชี้ ไทยตายปีละ 5 หมื่นกว่าคน มีคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากบุหรี่อีกมากถึง 1 ล้านกว่าคน ทำค่ารักษาบานเป็นภาระต่อครอบครัวและงบประมาณ
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2017. ULIBM