เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
วารสารสภาการพยาบาล = Thai journal of Nursing Council
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Thai journal of Nursing Council
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, [2529]-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสามเดือน
 ISSN  1513-1262
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553),ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53);ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54),ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย.54),ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.54),ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54,ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54);ปีที่ 23 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2551)-ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.52 ปีที่ 23 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2551),ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.52;ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55)-ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55) ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55),ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55),ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ส.ค - ธ.ค. 55);ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-พ.ย. 55)-ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-ธ.ค.55) ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-ธ.ค.55),ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-ธ.ค.55),ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-พ.ย. 55);ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค. 2556)-ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค. 2556),ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56),ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ม.ค.-ก.ย.56),ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56);ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57)-ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ฉ.2 (ต.ค.-ธ.ค.57) ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57),ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57),ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57),ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ฉ.2 (ต.ค.-ธ.ค.57);ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.58)-ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.58),ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58);ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.58)-ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58) ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.58),ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58);ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555)-ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.55) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555),ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55),ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.55);ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ป.31 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59)-ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.59) ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ป.31 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59),ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.59),ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.59),ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.59);ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.60) ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60) ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 61) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.61) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.61) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62)
 หัวเรื่อง  สภาการพยาบาล--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วิจัย--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สภาการพยาบาล
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ทฤษฎีการควบคุมตนเอง : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลเด็กและครอบครัว [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยต์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่มสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลดความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน [SERIALS -- ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักาใน ไอซียูอายุรกรรม
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืนของมารดาและความสมารถในการดูนมของทารกเกิดก่อนกำหนด
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและค่าดัชนีมวลกาย ของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติการใส่ลมในกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความรู้ทันสมัยเกี่ยวกับเนื้องอกต่มใต้สมอง [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : เทคนิคและประเด็นที่ต้องพิจารณา [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร รายงานวิจัยกระบวนการใช้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การถูกละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวสตรีในสถานประกอบการ [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการใช้คำปรึกษาตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่ออาการซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีโรคซึมเศร้าร่วม [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสบการณ์ของสตรีไทยมัสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่รับยาต้านไวรัส [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ฉ.1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยติเภท
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับต้นดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร สถานการณ์การทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองประยุกต์กับการฟ้อนมองเชิงเมืองน่านต่อสมรรถภาพ ทางกายผู้สูงอายุ
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำในผู้ที่เคยมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวที่มีระดับปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกัน
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมของครอบครัว ในการดูแลเด็กโรคหืด
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ภาวะซีดในผู้สูงอายุ...ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม
 เชื่อมโยง  อ่านวารสารออนไลน์ได้ที่นี่
 เชื่อมโยง*  380001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ว. สภาการพยาบาล ป.31 ฉ.1 (ม.ค.- มี.ค.59)004879.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ว. สภาการพยาบาล ป.31 ฉ.1 (ม.ค.มี.ค.59)004879.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภากาชาดไทย ป.4 ฉ.1-3 (ก.ค.-ก.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป. 27 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.26 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.27 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.27 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.27 ฉบับพิเศษ ปี 25550001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.28 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.28 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.28 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.28 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค. 56 (003216).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.29 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค. 57 (003293)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.29 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.57 (003825).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.30 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.58 (004331)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.30 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.58 (004473).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.30 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.58)004628.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.31 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.59)005379.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.32 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.60)005710.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.32 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.60)005839.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.32 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.60)005946.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.33 ฉ.2 (เม.ย-มิ.ย. 61) 006222.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.33 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.61)006366.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.61)006280.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.33 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.61)006174.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.34 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.62)006440.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป. 26 ฉ. 2 (เม.ย.-มิ.ย.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.26 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.54 570001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.26 ฉบับพิเศษ 54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.27 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 55 (002551).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.29 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.57 (003521).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.29 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.57 (003862).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.30 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.58)004797.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสภาการพยาบาล ป.31 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.59)005577.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ป.31 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59)-ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.59) (2562-6-4)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

37 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62) (2562-4-17)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.61) (2561-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
items = 2
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 61) (2561-8-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) (2561-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60) (2560-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60) (2560-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) (2560-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.60) (2560-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.58)-ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58) (2558-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

19 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.58)-ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58) (2558-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

19 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) (2557-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57)-ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ฉ.2 (ต.ค.-ธ.ค.57) (2557-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

30 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค. 2556)-ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) (2556-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

39 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-พ.ย. 55)-ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ (ต.ค.-ธ.ค.55) (2555-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55)-ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55) (2555-4-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555)-ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.55) (2555-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
BOUND
ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มี.ค.54)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) (2554-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 25 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.2553)-ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) (2553-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
BOUND
ปีที่ 23 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2551)-ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.52 (2551-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 23 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.2551) (2551-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
   [แสดง 21/21 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารสภาการพยาบ..
Bib 13399108098

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM